Einu į sekančią pamoką . Tikriausia niekas prie manęs nelys šią pertrauką . Bet kur tau pamatau du pasipūtusius kalakutus t.y. Mantą ir Tomą . Jiems tikriausiai niekada nuo manęs neatstos .
- Ančiuk , brangute , kur skubi ?- klausia Tomas mulkis numeris 2 ir sukikena Mantas mulkis numeriu 1 rikėtų jam medalį pakabinti arba išmesti pro langą . Ak , būtų puiku .
- Einu į klasę , o ko jums reikia ? Plaukit , pagalvosiu .. Gal nusirašyti namų darbų , kuriuos esat gal kokį vieną kartą padarę patys ? - klausiu pašaipiai .
- Nebūk pasipūtusi , ančiuk , nuleisk savo šlykščia galvą . Prisimink su kuo kalbi . Su Tomu ir Mantu ,- ar jie tikri tikriausi kvailiai už juos , net kiškis yra protingesnis . Aš su Mantu ir Tomu klasiokai ir jie mano , kad aš pamiršiu ką jie man yra padarę , tikrai - ne .
- Su Tomu ir Mantu , kalakutais ? Ir leiskit man praeiti ,- papratau aš , kol jiems į klyną neįspyriau . Visai nelauktai Mantas mane prispaudžia prie spintelės ir vos galiu pakvėpuoti .
Pamatu Milėją klasės fyfą , o Mantas paleidęs mane eina prie jos . Aš vėl pradedu eiti į klasę ir matau Mėta ( keistas vardas Mėta , turbūt Mėtos mama labai , mėgo mėtas , todėl ir davė savo dukrai tokį vardą . Gerai , kad Mėtos vardu ,o ne Burokėliu nepavadino ar kokia Bulve ) .
Negirdžiu ką šnekasi tie du asilai , nes man reikėtų veterinarijos gydytojos , kad išverstų ką šneka . Staiga užstoja man kelią mulkis numeriu 2 ir manęs mano kuprinę pradeda ją naršyti , o aš nusitaus kiek galėdama.
- Mantai , ateik čia žiūrėk ką turi ančiukas kuprinėj - Ir iškelia mano priešpiečių dėžutę . Vieną kartą jie yra mėtę , kol neatėjo budinti mokytoja ir jiems neliepusi išeiti .
- Tomai palik ją ramybėj ,- pasako Mantas , o man net žandikaulis atvipo . Esu niekada gyvenime girdėjusi , kad Mantas ką nors apgintų , o ypač tokią iš kurios jis pats šaiposi .
- Čiaupkit žabtus , nes dramblys tuoj įeis į burną ,- nu čia stabukai vyksta . Kol abudu mulkiai atsibus , nubėgu pas Mėtą , kuri tikriausia viską girdėjo ir dar dabar yra išsižiojusi .
- Kas čia ką tik įvyko ? - klausia Mėta .
- Ką aš žinau einam į pamoką .
Tylėdamos nueiname į pamoką ,o visas koridorius nuskamba Tomo , o vėlia Manto juoku .
- Ančiuk , duok nusirašyti namų darbus ,- prašo Milėja .
- Ančiukai nemoka rašyti ir eik kuo toliau nuo čia ,- atsako Meta .
Milėja supykusi , jeigu ko nors negauna nueina kitų prašyti , o mes su Mėta . Einam į vietą .
Skambutis nuskambėjo , o mokytojos nėra . Pajaučiu , kad kažkas man į plaukus velias . Pažiūriu į viršų matau Mantas plėšo popierių ir iš mano plaukų varnos lizdą , „žavu” .
Grįžusi mokytoja mane apšaukė ir liepė išplauti klasę .
Mokykloj visada tas pats per tą patį , iš manęs šaiposi visi kas gali išskyrus Mėtą .
Su Mėta parėjom pas mane po pamokų kalbėdamos apie Šekspyrą , mėgstamiausią mūsų rašytoją .
- Sugalvojau , pasišaipom iš Manto ,- siūlo man Mėta .
- Kaip ? - klausiu aš .
- Parašyk , kodėl tu prie manęs lendi ? Gal aš tau patinku ?
- Nesvaik , ko gėriai šiandien , kad kalbi nesąmones .
- Tai ko Mantas prie tavęs lenda . Paklausk ir viskas .
- Negausi mano telefono ir neturėsi iš savo rašyti .
- Gerai , nerašysiu ,- mąsliai sako .
- Tikrai ?
- Taip , taip , taip .
Aš einu pasidaryti sau valgyti , nes tėvų nėra kaip visada namuose . Mėta pasilieka svetainėj ir ten pat mano telefonas . Pavojus , pavojus ,- šaukia man smegenys , todėl nueinu į svetainę ir matau Mėta su telefonu rankoj , o tas telefonas - mano .
- Ką čia darai ? - sušunku aš netekusi kantrybės .
- Rašau , Mantui sms . O ką ? - paprastai , taip kaip sakytų , nenoriu balsu sako Mėta .
- Gal tu pakvaišai , reikia uždaryti tave prie baltų sienų ?
- Ne , be to žiūrėk atrašė …
- Duok man paskaityti ?-prašau jos , nes žinau , kad gali jam atrašyti ir pradėti rašinėtis juodu .
- Ne . taigi klausykis . „Iš kur gavai mano tel. numerį , ančiuk ?” atrašau : aš ne ančiukas aš Taja gal pamiršai , o gavau iš ko norėjau . Tai atsakyk man ,- Mėta bėgiodama rašo sms , nes aš noriu atimti telefoną .
Nežinau ką pasakyti , todėl nueinu į virtuvę ir pasiimu kiaušinių aplaidysiu ją .
Išlendu iš virtuvės kampo ir nusitaikau į Mėtos galvą . Ir į dešimtuką pataikau , kiaušinio trynys kai tyšta plaukuose gražus vaizdas .
Tada išgirstu skambant durų skambutį nueinu jų atidaryti . Ir ten stovėjo …

Patiko (9)

Rodyk draugams